maethu cymru

llwyddiannau lleol

llwyddiannau

Beth sy’n gwneud maethu’n llwyddiant i’n teuluoedd yn Abertawe? Y gwir yw, mae’n wahanol i bob un.

sut beth yw maethu mewn gwirionedd?

Beth am glywed gan y rhai sy’n gwybod orau: ein gofalwyr maeth lleol anhygoel.

Oherwydd ein bod ni’n chwarae rhan mor weithredol yn nhaith pob gofalwr maeth, rydyn ni yno, wrth eu hochr, i ddathlu pob buddugoliaeth fach. Dyma rai o’r straeon sydd wedi ein cyffwrdd ni fwyaf.

daughter-of-foster-carers

maethu fel teulu

Mae Holly a Mark wedi bod yn maethu gyda Maethu Cymru Abertawe ers mis Tachwedd...

gweld mwy
brother-and-sister-who-foster-and-enjoy-making-a-difference-to-children's-lives

alfie a rosie

“Mae maethu wir wedi newid bywydau, nid yn unig i’r plant sy’n dod i fyw...

gweld mwy
foster-carers-wayne-and-kay

wayne & kay

P’un a oes gennych blant sydd wedi tyfu i fyny, sy’n dal i fod yn...

gweld mwy
foster-carers-julie-hayley-zoe

julie, hayley and zoe

Mae’r gofalwyr maeth Julie, Hayley a Zoe i gyd wedi bod yn ffrindiau ers dros...

gweld mwy
foster-carers-annette-and-pete

annette & pete

Cafodd Annette O’Keefe ei chymeradwyo fel gofalwr maeth yn Ionawr 2020 ac yna cymeradwywyd ei...

gweld mwy
foster-carers-clare-and-gareth

clare & gareth

Yn ystod COVID-19, roedd y rhan fwyaf o bobl yn ei chael hi’n anodd bod...

gweld mwy
Single female foster carer

Julie

“Galla’ i wir ddim dychmygu bywyd heb faethu’n rhan fawr ohono!” Mae Julie yn ofalwr...

gweld mwy
Single female foster carer

Julie

“Galla’ i wir ddim dychmygu bywyd heb faethu’n rhan fawr ohono!” Mae Julie yn ofalwr...

gweld mwy
single male foster carer

dafydd

Mae Dafydd wedi bod yn addysgu ers 20 mlynedd ond ychydig flynyddoedd yn ôl, penderfynodd...

gweld mwy
Two adults and two teenagers walking in field in Swansea

phil a jane

Mae Phil a jane wedi bod yn ofalwyr maeth ers 12 mlynedd. y teulu maeth...

gweld mwy
Woman and young girl using computer to make video call

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

  • Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.