digwyddiadau

digwyddiad gwyboadaeth

Ydych chi’n ystyried maethu? Ydych chi’n awyddus i wybod mwy?

Os felly, ymunwch â Maethu Cymru Abertawe yn un o’u digwyddiadau sydd ar ddod i gael rhagor o wybodaeth am faethu.

Stondinau gwybodaeth

Dewch i siarad ag aelod o Dîm Maethu Cymru Abertawe i ddarganfod beth mae maethu yn ei olygu.

  • Dydd Iau 27th Mehefin, 10am – 1pm – Marchnad Stryd Gyfandirol, Stryd Rhydychen

Digwyddiad wyneb yn wyneb

  • Nos Fercher 10 Gorffennaf, 6.00-8.00pm – ystafell gymunedol Archfarchnad Tesco, y Llansamlet

Yn ystod y digwyddiad gwybodaeth, gallwch ddysgu mwy am faethu, yr hyn sy’n rhan o’r broses, a siarad â gofalwyr maeth ac aelodau Tîm Maethu Cymru Abertawe.

Os hoffech ddod i’n digwyddiad gwybodaeth i gael rhagor o wybodaeth am faethu, yn ogystal â’r cyfle i siarad â rhai o’n gofalwyr maeth, e-bostiwch [email protected] neu ffoniwch ein rhif ffôn am ddim, 0300 555 0111.   

Yn fwy nag erioed, mae angen teuluoedd maethu newydd arnom sydd ag ystafelloedd gwely sbâr a’r hyn y mae ei angen i newid bywydau plant a phobl ifanc lleol.

Archebwch le nawr!

I gadw lle ar gyfer y digwyddiad, e-bostiwch [email protected] neu, ffoniwch 01792 636103.

 

cysylltwch â maethu cymru abertawe

Neuadd y Ddinas, Abertawe, SA1 4PE
Call 0300 555 0111

Cursor pointer icon Phone ringing icon Open envelope icon

meddwl am faethu yn abertawe