cwestiwn cyffredin

sut beth yw maethu?

sut beth yw maethu?

Mae maethu yn ymrwymiad, a does dim byd arall tebyg iddo. Bydd yna adegau i’w trysori. Adegau pan allwch chi wir weld y gwahaniaeth rydych chi’n ei wneud. Os bydd adegau anodd hefyd, byddwn ni’n eich cefnogi chi ac yn eich tywys drwy’r broses. 

Gallai fod am un noson, am bythefnos, neu am fwy o amser. Ond bydd maethu yn eich synnu. Bydd yn eich herio. Bydd yn werth chweil i chi.

Gwybodaeth am sut beth yw maethu: darllenwch ein llwyddiannau maethu.

Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch â ni heddiw

cysylltwch