cwestiwn cyffredin

faint o amser mae’n ei gymryd i ddod yn ofalwr maeth?

faint o amser mae’n ei gymryd i ddod yn ofalwr maeth?

Mae taith pawb yn wahanol. Mae maethu yn benderfyniad i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau plant yn eich cymuned. Efallai y bydd yn cymryd ychydig o amser i chi gyrraedd yno, ond y cam cyntaf yw’r un pwysicaf.

beth alla’ i ei ddisgwyl?

O’n sgwrs gyntaf i gael eich cymeradwyo, gall y broses o ddod yn ofalwr maeth gymryd hyd at chwe mis. Byddwn ni gyda chi bob cam o’r ffordd.

Byddwn yn dod i’ch adnabod chi a’ch teulu. Yn darganfod beth rydych chi’n teimlo’n angerddol yn ei gylch, ac yn bwysicaf oll, pwy ydych chi. Nid dim ond eich cartref chi a’ch cymuned sy’n bwysig i ni. Rydych chi, fel unigolyn, yn bwysig i ni. Rydyn ni’n gweithio i’ch paru chi â phlant maeth a fydd yn ffitio i mewn â’ch teulu a’ch ffordd o fyw. Er mwyn paru yn y ffordd orau – a chreu’r dyfodol gorau posibl – mae angen i ni wybod popeth a allwn ni.

Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch â ni heddiw

cysylltwch